Konsultacje psychologiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowie informuje, że istnieje możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistycznego (t.j. konsultacji psychologicznych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów) organizowanych w ramach realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny. Szczególnie w ostatnim okresie, odnotowujemy wzrost zapotrzebowania na pomoc psychologiczną dla rodzin z dziećmi. Przedłużający się okres pandemii i związanych z nim obostrzeń, konieczność utrzymywania dystansu i izolacja dzieci negatywnie wpłynęły na funkcjonowanie wielu rodzin. Ze wsparcia specjalistycznego mogą skorzystać rodziny przeżywające trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci bez względu na posiadane dochody. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zleca realizację wsparcia doświadczonej psycholog p. Magdalenie Markowskiej w Ogólnopolskim Centrum Diagnozy i Terapii Dzieci i Młodzieży Koliber w Brodnicy ul. Powstańców Wielkopolskich IOA. Dzieci i młodzież wymagająca pomocy może zostać skierowana do uzyskania poradnictwa za pośrednictwem pracowników GOPS — w tym celu prosimy o kontakt rodziców/opiekunów osobiście w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie pod numerami 56 491 33 58 lub 665 460 399 w godzinach urzędowania.

Udostępnij innym przez: