PAMIĘĆ O NICH NIGDY NIE ZAGINIE

Tradycją jest, że uczniowie Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach wykonują prace porządkowe przy pomniku pomordowanych Żydówek w Małkach. W tym roku w dniu 29 października 2019 r. uczniowie klasy V wraz z p. Beatą Klonowską udali się w celu uporządkowania miejsca pamięci narodowej. W 1944 r. Niemcy przywieźli do Brodnicy ok. 700 Żydówek, które umieścili w dwóch obozach pracy przymusowej. Jeden z obozów dla kobiet znajdował się w Małkach. W miejscu dawnego hitlerowskiego obozu pracy przymusowej ustawiono głaz pamiątkowy poświęcony pamięci pomordowanych jeńców. Prawdopodobnie zginęły tu 92 Żydówki z Węgier i Czechosłowacji.

 

Udostępnij innym przez: