LEKCJA SAMORZĄDNOŚCI GMINNEJ W KLASIE VIII

Spotkanie uczniów klasy VIII z wójtem było ciekawym i zupełnie nowym doświadczeniem, ale też przygotowaniem do aktywnego udziału w życiu społecznym gminy Bobrowo. Pan wójt Paweł Klonowski podzielił się swoją wiedzą i odpowiedział na szereg pytań zadawanych przez młodzież. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę i ugruntowali wcześniej zdobyte wiadomości na temat gminy i samorządu. Głównym przesłaniem tej niecodziennej lekcji było stwierdzenie, by pamiętać o byciu aktywnym, interesować się swoim otoczeniem i angażować w życie publiczne. Pan Paweł Klonowski był mile zaskoczony wiedzą naszych uczniów na temat samorządności lokalnej gminy. Na koniec spotkania rozdał uczniom upominki z herbem gminy Bobrowo. Wszyscy podziękowali za niezwykłą lekcję wiedzy o społeczeństwie. Spotkanie z urzędnikiem samorządowym zorganizowała p. Beata Klonowska.

Udostępnij innym przez: