LEKCJA WOS Z WÓJTEM GMINY BOBROWO

Podczas spotkania online z wójtem Gminy Bobrowo Pawłem Klonowskim ósmoklasiści poszerzyli swoją wiedzę na temat poszczególnych miejscowości gminnych, poznali zasady działania samorządu, jego dotychczasowe osiągnięcia, przeprowadzone inwestycje i plany na przyszłość. Dowiedzieli się również, w jaki sposób można załatwić ważne sprawy urzędowe, jak nawiązać współpracę i jak mądrze i aktywnie włączyć się w działania na rzecz swojej małej Ojczyzny.

Spotkaniu towarzyszyła bardzo dobra atmosfera. Młodzież szybko nawiązała dobry kontakt z Prowadzącym i przełamała pojawiającą się początkowo nieśmiałość. 

„Wiedza o społeczeństwie” to przedmiot szkolny, który zaznajamia uczniów z podstawowymi zagadnieniami społeczeństwa obywatelskiego. Jednak co innego wiedza teoretyczna i podręcznikowe regułki, a co innego spotkanie z urzędnikiem. Na lekcji WOS uczniowie wykonywali  również plakaty o Gminie Bobrowo.

Bardzo dziękujemy panu wójtowi za spotkanie oraz przekazane nam informacje.

Ósmoklasiści wraz z nauczycielem WOS panią Beatą Klonowską.

Udostępnij innym przez: