LISTY DLA ZIEMI

Przyłączyliśmy się do akcji ,,Listy dla Ziemi” zainicjonowanej przez Fundację Ekologiczną ,,Arka”. Kluczowym elementem było napisanie listów przez wszystkich uczniów naszej szkoły. Poprzedzone ono było lekcjami tematycznymi , w czasie których zapoznano dzieci z celami akcji. W klasach 0-III zajęli się tym wychowawcy klas, natomiast w klasach IV-VI lekcje te przeprowadzili nauczyciele przyrody. W bieżącym  roku tematem akcji   jest palenie śmieci w piecach domowych oraz problematyka niskiej emisji. Wygrał list napisany przez uczennicę klasy III – Wiktorię Konera. Szkolnym koordynatorem akcji była p. B. Klonowska.

Udostępnij innym przez: