Międzynarodowy Konkurs Matematyczny ,,Kangur”

W dniu 19 marca 2015 r. odbył się w naszej szkole Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” organizowany przez Wydział Matematyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wzięło w nim udział 9 uczniów z klas II – VI. Drugoklasiści : Arkadiusz Głodowski, Maria Słomińska, Anna Wolska, rozwiązywali zadania w kategorii Żaczek, trzecio i czwartoklasiści : Karolina Pusz i Ola Gołembiewska w kategorii „Maluch”, a piąto i szóstoklasiści: Kinga Malinowska, Wiktoria Pusz, Miłosz Tamiła oraz Mateusz Klonowski w kategorii „Beniamin”. Przygotowanie do konkursu odbywało się w ramach dodatkowych zajęć, prowadzonych w klasie II przez p. A. Komorską , w klasach III-VI przez p. B. Grela . Koordynatorem konkursu był nauczyciel matematyki- p. B. Grela.

Udostępnij innym przez: