Mikołajki

Dnia 7 grudnia  wszyscy uczniowie otrzymali słodkie upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

Udostępnij innym przez: