MIKOŁAJKI

Dnia 5 grudnia  wszyscy uczniowie otrzymali słodkie upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

Udostępnij innym przez: