„MOJA RODZINA I JA – WSPÓLNE SPĘDZANIE CZASU” -KONKURS GMINNY

Gminny Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bobrowie serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych
z terenu Gminy Bobrowo do udziału w KONKURSIE PROFILAKTYCZNYM 

„MOJA RODZINA I JA – WSPÓLNE SPĘDZANIE CZASU”

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY BOBROWO

Prosimy dyrektorów szkół i nauczycielio rozpropagowanie konkursui przeprowadzenie wcześniejszych eliminacji szkolnych.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Sylwia Fila.

Regulamin konkursu profilaktycznego„MOJA RODZINA I JA – WSPÓLNE SPĘDZANIE CZASU”pod patronatem wójta gminy bobrowo

1. Organizator konkursu:

 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie w Bobrowie

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Bobrowo

3. Celem konkursu jest:

 • propagowanie pozytywnych wzorców życia rodzinnego,
 • uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problem przemocy w rodzinie, 
 • podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z występowania przemocy,
 • rozwijanie kreatywności uczestników.

4. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna lub film na temat: „Moja rodzina i ja – wspólne spędzanie czasu”

5. Konkurs będzie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych i dwóch kategoriach rzeczowych: 

 • Klasy 0 – III  /plakat, film/
 • Klasy IV – VIII /plakat, film/
 • każda szkoła może zgłosić łącznie 12 prac.

6. Praca plastyczna powinna spełniać następujące warunki:

 • praca płaska od formatu A4 do A2, technika dowolna

7. Film dotyczący wspólnego spędzania czasu  z rodziną – maksymalna długość 2 minuty. 

Udostępnij innym przez: