NAJMŁODSI W PRZYSIEKU,,JESTEM WIDOCZNY JESTEM BEZPIECZNY”

Najmłodsi uczniowie Naszej szkoły kl.0 z nauczycielem religii p. M. Kopczyńską i wychowawcą p. H. Dec w dniu 24.09.2012r. uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez Toruński Caritas pt. ,, Jestem widoczny, jestem bezpieczny” w Ośrodku Szkoleniowym w Przysieku. W ramach tej akcji dzieci otrzymały kamizelki odblaskowe oraz słodycze. Dzieci w ,,miasteczku drogowym” uczyły się bezpiecznego przejścia oraz poruszania się po drodze, udzielania pierwszej pomocy, oglądały samochód policyjny, były zachęcane i  motywowane do noszenia kamizelek odblaskowych. Więcej zdjęć znajduje się w Albumie Fotograficznym.

Udostępnij innym przez: