Nauczyciele dyplomowani SP Małki

22 lipca 2022 roku rozmowę kwalifikacyjną na stopień nauczyciela dyplomowanego odbyli p. Katarzyna Nadolska i p. Arkadiusz Kaniecki. Nauczyciele uzyskali stopień nauczyciela dyplomowanego i 30 września 2022 roku odebrali gratulacje od Wójta Gminy Bobrowo, Pana Pawła Klonowskiego. W imieniu całej społeczności szkolnej składam serdeczne gratulacje i życzę sukcesów w dalszej pracy.

Dyrektor SP Małki Katarzyna Malinowska-Wituła

Udostępnij innym przez: