NOC WOLONTARIUSZA – SK CARITAS

Z 25/26 października 6 naszych uczniów należących do SK Caritas uczestniczyło w Nocy Wolontariusza w Szkole Podstawowej w Zbicznie. Były to warsztaty profilaktyczne z udziałem Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa w szkole i w środowisku lokalnym. Było ognisko, tańce i inne zabawy. Na koniec każdy wolontariusz otrzymał słodki upominek i dyplom uczestnictwa w projekcie.

Udostępnij innym przez: