OBCHODY GMINNEGO DNIA OCHRONY ZABYTKÓW

W dniu 18.05.2022 r. uczniowie z klas V-VIII wzięli udział w XIV Obchodach Gminnego Dnia Ochrony Zabytków.

W tym roku szkolnym naszym uczniom przydzielono do zwiedzania trasę nr. 2.

II trasa skupiała się wokół miejscowości Nieżywięć, Kruszyny, Brudzawy oraz Kawki. Trasę tę pokonali uczniowie ze  Szkoły Podstawowej w Nieżywięciu, Szkoły Podstawowej w Małkach, Szkoły Podstawowej w  Kruszynach wraz z opiekunami, odwiedzając następujące miejsca: kościół parafialny wraz z urządzeniem wnętrza w Nieżywięciu; budynki byłej Szkoły Podstawowej, tablica pamiątkowa pomordowanych nauczycieli na  budynku Szkoły Podstawowej Nieżywięć; tablica pamiątkowa urodzonego w miejscowości Nieżywięćpilota ppłk. Kazimierza Benz; kościół parafialny w Kruszynach wraz z urządzeniem wnętrza, cmentarz przykościelny, budynek byłej Szkoły Podstawowej; kościół parafialny w Brudzawach wraz z przyległym cmentarzem, budynek byłej Szkoły Podstawowej, miejsce pamięci tablica pamiątkowa zamordowanego nauczyciela; kościół filialny w Kawkach oraz miejsce pamięci – grób jeńców radzieckich. Trasa dodatkowa  skupiała się wokół miejscowości Słoszewy i obejmowała: zespół dworsko-parkowy: dwór, kuźnia, spichlerz, stajnia, park z drzewostanem, grodzisko wczesnośredniowieczne.  Następnie młodzież zwiedziła Izbę Pamięci Jana Zumbacha w GOK Bobrowo po której oprowadziła p. Agnieszka Kowalska. Po powrocie z prelekcji  uczniowie mogli poczęstować się przygotowanymi kiełbaskami z grilla oraz napojami.

O godz.13.00 nastąpiło podsumowanie imprezy. Następnie  uczniowie ze szkół przedstawili krótkie prezentacje z przebytych tras i najważniejsze informacje o zabytkach.

Na zakończenie Wójt Gminy Bobrowo p. Paweł Klonowski wręczył  podziękowania oraz książki pt. „Poznaję Polskę – Podróże Marzeń”  dla uczestniczących szkół. Podczas wycieczki opiekę nad uczniami pełniła nauczycielka historii Beata Klonowska.

Udostępnij innym przez: