Ochrona płazów – warsztaty przyrodnicze ze Szkołą Leśną Na Barbarce

W dniu 10 czerwca 2022 r. nasi uczniowie brali udział w warsztatach przyrodniczych prowadzonych przez edukatorów Szkoły Leśnej na Barbarce w ramach projektu „Ochrona płazów, ochrona gatunków”. Organizatorem zajęć przyrodniczych dla uczniów był opiekun SK LOP p. Beata Klonowska.

Udostępnij innym przez: