OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA NA ZAJĘCIACH ŚWIETLICOWYCH

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania jest dniem zarówno pożytecznym jak i przyjemnym. Na zajęciach świetlicowych prowadzonych wspólnie z biblioteką publiczną dzieci chętnie zaangażowały się w czytanie swoim kolegom i koleżankom.

Udostępnij innym przez: