OGÓLNOPOLSKI TEST TRZECIOKLASISTY

Dnia 16.04. 2015 roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do Ogólnopolskiego Testu Trzecioklasisty ,,OPERON” 2015.Test składał się z dwóch części: polonistycznej i matematycznej. Każda część sprawdzianu trwała 45 minut. Wyniki testu będą znane pod koniec maja br.

Udostępnij innym przez: