Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów 2014

We wtorek  20 maja 2014r. odbyło się Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów 2014 z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Sprawdzian trzecioklasisty to pierwszy egzamin przygotowany na tym etapie edukacji. W tym roku po raz pierwszy badano umiejętności matematyczne.  Uczniowie rozwiązywali zestaw zadań w wersji standardowej, a sam test trwał 45 minut. Badanie Diagnozy Umiejętności  Matematycznych  miało sprawdzić, jak uczniowie radzą sobie z modelowaniem matematycznym, czyli umiejętnością przetworzenia tekstu zadania na działania arytmetyczne lub proste równania, a także z rozumowaniem i wnioskowaniem oraz tworzeniem strategii rozwiązania problemu.

Udostępnij innym przez: