OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY

W poniedziałek 21 maja 2013r. odbyło się Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów 2013 z Centralną Komisją Egzaminacyjną .Sprawdzian trzecioklasisty to pierwszy egzamin przygotowany na tym etapie edukacji. Badanie umiejętności trzecioklasistów ma dostarczyć informacje na temat poziomu wiadomości i umiejętności, które uczniowie zdobyli w czasie trzech lat nauki. 

Udostępnij innym przez: