OSZCZĘDZAMY

W naszej szkole została zorganizowana akcja  „Październik – miesiącem oszczędzania” promująca ideę oszczędzania i gospodarnego zarządzania pieniędzmi oraz zachęcająca uczniów do odkładania środków na kontach Szkolnych Kas Oszczędnościowych  w banku PKO. Szkolni opiekunowie SKO p. A. Komorska i p. L. Pietrkiewicz przeprowadziły w klasach 0-VI pogadanki z pokazem multimedialnym zachęcające uczniów do oszczędzania. W ramach akcji został ogłoszony konkurs plastyczny pt. ,, Jak oszczędzamy na swoje marzenia”, którego wyniki zostaną przedstawione  w listopadzie. Zachęcamy również do przeglądania i oddawania głosów na  Naszego szkolnego bloga na stronie https://www.szkolneblogi.pl/blogi/spmalki/.

 

Udostępnij innym przez: