PALMA WIELKANOCNA

W Gminnym  Ośrodku Kultury w Bobrowie odbył się X IX Gminny i XIX Powiatowy Konkurs Palm Wielkanocnych. Palma wykonana przez uczniów otrzymała dyplom, nagrodę rzeczową oraz bon za udział w gminnym i powiatowym konkursie . Natomiast palma wykonana przez uczestników Świetlicy Środowiskowej zajęła II miejsce w gminnym konkursie oraz I miejsce   powiatowym konkursie. GRATULUJEMY !!!

Udostępnij innym przez: