PASOWANIE NA CZYTELNIKA

„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszenie.”

Kornel Makuszyński

            W bibliotece szkolnej, 03.06.2024 r. odbyła się nietypowa lekcja biblioteczna, podczas której uczniowie klasy I zostali przyjęci w poczet czytelników. Podczas lekcji dzieci zapoznały się z życzeniami książki. Poznały budowę książki. Uzyskały informację w jakim celu używa się zakładki do książek. Dowiedziały się, że wypożyczona książka nie jest ich własnością i należy o nią dbać, gdyż ma służyć innym czytelnikom. Uczniowie zapoznali się z regulaminem biblioteki. Obejrzeli wystawkę lektur przygotowaną z okazji Pasowania na Czytelnika. Na koniec uczniowie wypowiedzieli słowa przysięgi: „Przyrzekam szanować Cię KSIĄŻKO i korzystać z Twoich rad i mądrości”. Następnie pani bibliotekarka pasowała uczniów klasy I na czytelników biblioteki szkolnej. Na zakończenie dzieci rozwiązywały zagadki związane z biblioteką, baśniami i wierszami J. Tuwima oraz J. Brzechwy. Uczniowie otrzymali zakładki do książek przygotowane przez bibliotekarzy panią Katarzynę Nadolską i pana Marka Piotrowskiego.

Nowych Czytelników zapraszamy do odwiedzania biblioteki i wypożyczania książek!!!

Pamiętajcie!

„Do nauczania i uczenia się konieczne są trzy środki pomocnicze: po pierwsze książki, po drugie książki, po trzecie książki”.

Stanisław Konarski

Udostępnij innym przez: