WIZYTA PRACOWNIKÓW BRODNICKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Z okazji pierwszego dnia wiosny uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w  spotkaniu prowadzonym przez pracowników Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Panie przedstawiły uczniom ciekawą prezentację multimedialną dotyczącą historii, walorów przyrodniczo – turystycznych  rezerwatu. Zaprosiły uczniów i nauczycieli do odwiedzenia tego miejsca i  skorzystania z bogatej tematyki zajęć  prowadzonych na ścieżkach edukacyjnych tego siedliska.
Brodnicki Park Krajobrazowy został utworzony w 1985 r. Był to pierwszy park krajobrazowy jaki powstał w byłym województwie toruńskim, a 25 w Polsce. Celem parku krajobrazowego jest ochrona najcenniejszych wartości przyrodniczych (krajobraz, flora i fauna) a także dóbr materialnych i historycznych danego terenu przy racjonalnie prowadzonej gospodarce
Brodnicki Park Krajobrazowy całym obszarem wchodzi w skład ,,Zielonych Płuc Polski”.

Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

 

Udostępnij innym przez: