PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

PLAN WIELKOPOSTNYCH REKOLEKCJI SZKOLNYCH

                MAŁKI 9-11 MARCA 2020 R

               SZCZĘŚLIWI BO ZBAWIENI

 

     PONIEDZIAŁEK

 

  8.30 – 9.15      kl. 0-IV spotkanie w świetlicy

                    kl. V-VIII film (kl. V-VI sala nr 8, kl. VII-VIII sala nr 5)

  9.25 – 10.10    kl. 0-IV film  (kl. 0-II i kl. III-IV)

                         kl. V-VIII film (kl. V-VI i kl. VII-VIII)

 10.45 – 11.30   kl. 0-IV zajęcia plastyczne

 kl. V-VIII spotkanie w świetlicy

 11.45 – 12.45   kl. 0-VIII Droga Krzyżowa w kaplicy

 

    WTOREK

 

 7.35 – 8.20     kl. 0-IV spotkanie w świetlicy – „Skauci Króla”

                  kl. V-VIII film (kl. V-VI sala nr 8, kl. VII-VIII sala nr 5)

 8.30 – 9.15     kl. 0-IV film  (kl. 0-II i kl. III-IV)

                        kl. V-VIII spotkanie w świetlicy „Skauci Króla”

 9.25 – 10.10   kl. 0-IV zabawy – „Skauci Króla”, grupy kl.0, kl. I-II,      kl. III-V, kl. VI-VIII

 10.45 – 11.45  kl. 0-VIII Liturgia Słowa i spowiedź św.

w kaplicy

ŚRODA

 

 7.35 – 8.20     kl. 0-IV film (kl. 0-II i kl. III-IV)

                  kl. V-VIII spotkanie w świetlicy

 8.30 – 9.15     kl. 0-IV spotkanie w świetlicy

                        kl. V-VIII film (kl. V-VI i kl. VII-VIII)

 9.25 – 11.30    kl. 0-IV    „Szukanie skarbu”

                     kl. V-VIII  „Szukanie skarbu”

11.45 – 12.45   kl. 0-VIII Msza św. w kaplicy i spowiedź (przed mszą św.

Udostępnij innym przez: