Podręczniki do religii

PODRĘCZNIKI DO NAUKI RELIGII W ROKU SZKOLNYM 2020/2021  DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa 0     4 i 5 latki        Program „Kochamy dobrego Boga”  nr AZ-0-01/10

Podręcznik do religii dla dziecka pięcioletniego : „ Spotkania dzieci Bożych” red. D. Kurpiński, J. Snopek, Wydawnictwo  JEDNOŚĆ Kielce

Klasa 0  6 latki  Nowy !!!     Program  „TAK dla Jezusa”  nr AZ-0-01/20

Podręcznik do religii dla dziecka sześcioletniego : „ Tak ! Jezus mnie kocha ” red. ks. dr K.  Mielnicki, E. Kondrak – Wydawnictwo JEDNOŚĆ  Kielce

Klasa I  Nowy !!!

Program „Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem”  nr AZ-11-01/18-KI-4/20

Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej: „ Poznaję Boży świat” red. ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak – Wydawnictwo JEDNOŚĆ Kielce

Program  (dla kl. II i III)         „W rodzinie dzieci Bożych” nr AZ-1-01/12 z 4 I 2012

Klasa II     

Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej: „Idziemy do Jezusa” red. ks. dr J. Czerkawski, E. Kondrak  – Wydawnictwo JEDNOŚĆ Kielce

 

Klasa III

1. Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej: „ Jezus jest z nami” red. ks. dr J. Czerkawski, E. Kondrak  – Wydawnictwo JEDNOŚĆ Kielce

2. Zeszyt ćwiczeń dla klasy III szkoły podstawowej : „Jezus jest z nami” red. ks. dr J. Czerkawski, E. Kondrak  – Wydawnictwo JEDNOŚĆ  Kielce

Klasa IV   

Program   „Odkrywamy tajemnice Bożego świata” nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012

Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej : „ Miejsca pełne BOGActw” red. ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek – Wydawnictwo JEDNOŚĆ Kielce

 

Klasa V   Nowy  !!!     

Program „Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość” AZ-2-02/20

Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej : „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” red. ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak  – Wydawnictwo JEDNOŚĆ Kielce

Klasa VI

Program   „Odkrywamy tajemnice Bożego świata” nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012

Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej : „Tajemnice BOGAtego życia” red. ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska – Wydawnictwo JEDNOŚĆ Kielce

 Program ( dla kl. VII i VIII)    „Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin”        nr AZ-3-01/13 z dnia 9 IV 2013

Klasa VII   

Podręcznik do religii dla klasy VII szkoły podstawowej : „Błogosławieni,  którzy szukają Jezusa” red. ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska – Wydawnictwo JEDNOŚĆ Kielce

 Klasa VIII

Podręcznik do religii dla klasy VIII szkoły podstawowej : „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”  red. ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska – Wydawnictwo JEDNOŚĆ Kielce

 

Udostępnij innym przez: