PODSUMOWANIE AKCJI: ,, WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI”

Czym jest akcja „WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI”?

„Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” to projekt ekologiczny i edukacyjny, którego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do promowania zachowań proekologicznych oraz ponoszenia świadomości ekologicznej na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W naszej szkole akcja prowadzona była na przełomie października i listopada 2022r. Koordynatorem akcji była p. Beata Klonowska – nauczycielka biologii i przyrody. Uzbieraliśmy tonę elektrośmieci. Za otrzymany bon w wysokości blisko 150 zł został zakupiony papier, który posłuży  na cele szkolne. Dziękujemy wszystkim za wielkie serce na rzecz naszej placówki. „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Jan Paweł II.

Udostępnij innym przez: