PODSUMOWANIE EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

W ramach obchodów Światowego Tygodnia Dysleksji w Naszej szkole zostały podjęte  działania, mające na celu uświadomienie problemu związanego z dysleksją. Na korytarzu szkoły została przygotowana gazetka   pt. ,,Sławni dyslektycy” oraz postery dot. dysleksji i logopedii, odbyły się warsztaty dla rodziców pt. ,,Dysleksja. Wady wymowy- dobre praktyki”, przeprowadzone przez Marię Jakubowską i Annę Komorską. Przez tydzień zaproszeni gości czytali baśnie Andersena: wójt Gminy Bobrowo P. Klonowski, przewodnicząca Rady Gminy M. Żukowska – Repeczko, dyrektor szkoły J.Jakubowski, bibliotekarka G. Muzalewska, n-l j.polskiego M.Piotrowski. Uwieńczeniem projektu Tygodnia Świadomości Dysleksji były konkursy: literacki ,,Najciekawsza baśń” i plastyczny ,,Ilustruję baśnie Andersena”.  W konkursie literackim kolejne miejsca zajęli: I. – Julia Romanowska kl. III, II. –  Dawid Jarecki kl. II, III. – Wiktoria Konera  kl. III, wyróżnienie – Michał Lewandowski. Natomiast w konkursie plastycznym zwyciężyli: I- Piotr Tamiła kl. 0, II- Zuzanna Malinowska kl. 0, III- Maria Słomińska kl. I, wyróżnienie – Bartosz Szymański kl. I.

Wyróżnieni uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami, a wszyscy  uczniowie, którzy z wielkim zainteresowaniem słuchali baśni Andersena otrzymali od zaproszonych gości cukierki.

Podsumowaniem Europejskiego Tygodnia Dysleksji było spotkanie z psycholog Ewą Pięta, które zorganizowała Anna Komorska, na zebraniu  z rodzicami w dniu 13.11.2013r. Tematem prelekcji były wskazówki dotyczące problemów związanych z wychowaniem dziecka.

Udostępnij innym przez: