POKAZ HISTORYCZNY POD TYTUŁEM: ,,WRZESIEŃ 39”

Pod koniec stycznia 2020 r. naszą szkołę odwiedziła grupa artystyczna Rekonstrukto, która zaprezentowała zebranym widzom pokaz historyczny pod tytułem: „Wrzesień ‘39”, pod hasłem „ o tym jak wybuchła II wojna światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita”.  Podczas pokazu artyści omówili i zaprezentowali: sytuację międzynarodową II Rzeczpospolitej, etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim, polski mundur wojskowy, ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej, bezpieczne repliki broni, rekonstrukcje z udziałem publiczności, technikę wojskową, łączność i zaopatrzenie. Zaprezentowano także musztrę i sprzęt bojowy.  Po zakończonym pokazie chętni mogli osobiście obejrzeć  repliki broni, sprawdzić jak ciężki był to sprzęt, przymierzyć mundur żołnierski, mogli także zadawać pytania prowadzącym, by pogłębić swoją wiedzę historyczną. Na zakończenie pokazu uczniowie ćwiczyli musztrę, sprawdzając, kto nadaje się do wojska. Wszyscy dobrze się bawili i na pewno znaleźli coś dla siebie. Była to wesoła, żywa lekcja historii. Koordynatorem zorganizowania pokazu historycznego w szkole była p. Beata Klonowska. Takie lekcje stanowią dowód, iż historia wcale nie musi być nudna, lecz ciekawa i pasjonująca. Więcej zdjęć w albumie.

 

Udostępnij innym przez: