Polska Prezydencja w UE

Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej.

Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej – okres, w którym Polska przewodniczy posiedzeniom Rady Unii Europejskiej. Temu wydarzeniu poświęcona jest wystawa znajdująca się w holu szkoły. Idee tego wydarzenia przedstawiła nauczycielka  historii Beata Klonowska.

1 lipca 2011roku Polska stanęła na czele rady Unii Europejskiej. Jest to pierwsza polska prezydencja. Przez 6 miesięcy Polska będzie przewodniczyć pracom Rady Unii Europejskiej. Sprawowanie prezydencji w Unii europejskiej jest naturalną konsekwencją przystąpienia Polski do UE w 2004 roku i szczególnego rodzaju zobowiązaniem wynikającym ze statusu państwa członkowskiego. Obowiązek ten został wprowadzony przez Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z 1957roku. Polska prezydencja przypada na II  połowie 2011roku co jest zgodne z porządkiem ustalonym jednomyślną decyzją Rady Unii Europejskiej. Obecna kolejność prezydencji została określona w Decyzji Rady z dnia 1 stycznia 2007roku w sprawie porządku sprawowania prezydencji w Radzie. Porządek sprawowania prezydencji w Radzie został ustalony do połowy 2020 roku.

Logo polskiej prezydencji.

Logo swoją formą kojarzy się z pozytywną energią. Ma symbolizować idee wspólnoty, integracji, spójności działań i solidarności. Połączone strzałki są synonimem rozwoju i wzrostu, a zastosowane kolory pochodzą z flag państw członkowskich UE. Logo jest nieodłącznym symbolem każdej unijnej prezydencji. Autorem projektu jest Jerzy Janiszewski.

W naszej szkole polska prezydencję w UE popularyzuje nauczyciel historii Beata Klonowska. Wystawa w holu szkoły przybliża nam to wydarzenie.

Udostępnij innym przez: