Pomoc dla uchodźców z Ukrainy


Gmina Bobrowo włącza się w organizację pomocy humanitarnej dla Obywateli
Ukrainy w związku z trwającym atakiem zbrojnym Rosji. Sytuacja Ukrainy jest
bardzo trudna i wymaga wsparcia z naszej strony. W całej Polsce, jak również w
naszej gminie rodzi się wiele wspaniałych inicjatyw solidarnej pomocy,
jednakże bardzo ważne jest to by pomoc ta była dobrze skoordynowana i
zarządzana, tak by mogła jak najszybciej trafić do osób potrzebujących. Rząd
uruchamia mechanizm koordynacji pomocy humanitarnej, wsparcie
przekazywane będzie za pośrednictwem Rządowej Agencji Rezerw
Strategicznych. Dlatego też odpowiadając na apel Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego przekazujemy LISTĘ AKTUALNYCH POTRZEB i
zachęcamy do przekazywania tylko tych artykułów które są tam
wymienione
. Prosimy zwracać uwagę, by wymienione na liście produkty i
leki miały długi termin ważności. Jeżeli to możliwe prosimy o
przekazywanie artykułów w kartonach.
Pomoc, za pośrednictwem
państwowych centrów koordynacji kierowana będzie do osób przebywających
na terytorium Ukrainy, zarówno tych oczekujących przed przejściami
granicznymi, jak również pozostającym w głębi kraju.


PUNKT PRZYJMOWANIA POMOCY: URZĄD GMINY BOBROWO,
(parter, pok. obok banku) w dniach od 01.03.2022r. do 7. 03.2022r.
w godz. od 8.00 do 14.00 od wtorku do piątku oraz od 8.00 do 15.30
w poniedziałek 07.03.2022r.

Pobierz pliki:

Udostępnij innym przez: