POMÓŻMY ZWIERZĘTOM PRZETRWAĆ ZIMĘ!

Wzorem ubiegłych lat uczniowie naszej szkoły włączyli się do akcji: „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę!”, której głównym celem była zbiórka karmy dla zwierząt w postaci: saszetek, suchej karmy, makaronu, a także posłań. W tym roku uzbierał się ogromny kosz, który wypełniony został po brzegi różnorodnymi podarkami. Dary zostały przekazane Schronisku  dla Zwierząt Reksio w Brodnicy w dniu 21.12. br. Cieszy nas ogromnie fakt, że dzieci są wrażliwe nie tylko na los drugiego człowieka, ale tak że na los bezdomnych
i opuszczonych zwierząt. Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy włączyli się do akcji prowadzonej w szkole na rzecz „naszych mniejszych braci”.

Opiekun SK LOP  Beata Klonowska oraz miłośnik zwierząt-Małgorzata Węgrzynowska.

Udostępnij innym przez: