POWITANIE WIOSNY

W dniu 21.03.  przywitaliśmy wiosnę. Rozstrzygnięto konkurs na ekologiczną marzannę. Konkurs został zorganizowany przez Samorząd Uczniowski waz z opiekunem L. Pietrkiewicz . Jury w składzie: przewodniczący klas, zdecydowało przyznać nagrodę dla marzanny wykonanej przez klasę III i  marzanny klay VI .Zwycięscy najpiękniejszych marzann i stroików otrzymali nagrody –  puchary. Na zakończenie wszyscy uczniowie udali się na wspólne integracyjne ognisko oraz wiosenny spacer.

Udostępnij innym przez: