Powitanie wiosny

Dzieci z oddziału zerowego 22 marca, zgodnie z tradycją, uroczyście powitały wiosnę. Już kilka dni wcześniej wspólnie wykonały Marzannę ze słomy. W poniedziałek ruszyły pochodem nad jezioro. Tam pożegnały uosobienie zimy wierszykiem i spaliły. Następnie szukały oznak wiosny. Udało się!  Wróciły do szkoły z baziami.

Udostępnij innym przez: