„Profilaktyka chorób pasożytniczych – owsica, wszawica, świerzb”.

Każdego roku w Polsce obserwuje się zachorowania na różnego rodzaju parazytozy ( choroby wywołane pasożytami).  Pasożyty są poważnym zagrożeniem dla zdrowia człowieka, dlatego zapobieganie tego typu zarażeniom jest bardzo ważne. Najbardziej na ten problem narażone są dzieci, zwłaszcza małe, u których nie zostały jeszcze ukształtowane prawidłowe nawyki higieniczne. Specyfika choroby sprawia, że jedno chore dziecko, staje się potencjalnym źródłem zarażenia dla wszystkich osób z jego otoczenia. Z uwagi na ten fakt choroby pasożytnicze łatwo szerzą się w skupiskach takich jak przedszkola, szkoły, internaty, domy dziecka itp.

Nasza szkoławzięła udział w organizowanym przez SANEPiD przedsięwzięciu edukacyjnym pt. „Profilaktyka chorób pasożytniczych – owsica, wszawica, świerzb”.

W celu ograniczenia szerzenia się chorób pasożytniczych wśród dzieci w klasach I-III zajęcia w tych klasach przeprowadziła Maria Jakubowska.

Więcej informacji nt. w/w pasożytów można uzyskać na stronie:

https://www.gov.pl/web/psse-bydgoszcz/profilaktyka-chorob-pasozytniczych-owsica-wszawica-swierzb
Udostępnij innym przez: