Promowanie idei bezpieczeństwa ekologicznego w przestrzeni lokalnej – konkurs

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris” we współpracy z Kolegium
Jagiellońskim TSW w Toruniu organizuje konkurs zatytułowany „Promowanie idei
bezpieczeństwa ekologicznego w przestrzeni lokalnej
”. Celem konkursu jest promowanie
idei bezpieczeństwa ekologicznego wśród mieszkańców regionu oraz kształtowanie aktywnych
postaw na rzecz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa lokalnego. Uczestnikami konkursu
mogą być uczniowie szkół podstawowych, młodzież szkół ponadpodstawowych oraz studenci.
Udział w konkursie pozwoli na rozwinięcie zainteresowań szeroko pojmowanym bezpieczeństwem ekologicznym a samo wydarzenie będzie miało charakter promocyjno-informacyjny i edukacyjny.

Dla laureatów konkursu przewidziane są interesujące nagrody.

W załączeniu Regulamin Konkursu, gdzie przedstawiamy wszystkie niezbędne
informacje dotyczące organizacji i przebiegu przedsięwzięcia.

Udostępnij innym przez: