Prymusi Gminy Bobrowo 2020

Każdego roku Gmina Bobrowo wspiera edukację uzdolnionych uczniów, fundując stypendia motywacyjne „Prymus” oraz „Laureat”.

Stypendium motywacyjne „Prymus” w kwocie 1000 zł przyznawane jest dla każdego z pięciu najlepszych absolwentów klas ósmych szkół podstawowych, którzy uzyskali najwyższy wynik z egzaminu ósmoklasisty w gminie.

W tym roku, stypendium Prymus otrzymała m.in. absolwentka naszej szkoły  Karolina Pusz.

więcej na stronie Gminy Bobrowo

Udostępnij innym przez: