PRZYŁĄCZYLIŚMY SIĘ DO DZIAŁAŃ CHRONIĄCYCH PŁAZY!

Na początku czerwca uczniowie i pracownicy naszej szkoły zapoznali się z wystawą posterową o płazach Polski. Wystawa składała się z 10 dwustronnych tablic (format 70 cm  x 100 cm),  zamontowanych  w  aluminiowych stojakach. Tablice prezentowały zdjęcia polskich płazów z charakterystyką, mapką przedstawiającą zasięg gatunku, ciekawostkami i sposobami ochrony płazów.

Ekspozycja wystawy oraz badania monitoringowe płazów w naszej szkole zorganizowane zostały w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację przyrodniczo –ekologiczną w ośrodku edukacji terenowej w rezerwacie przyrody Las  Piwnicki”. Organizatorem  wystawy  oraz  badań  monitoringowych  płazów w  placówkach  oświatowych  jest: Stowarzyszenie Tilia, ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń. Celem wystawy było kształtowanie u uczniów postaw i świadomości  obywatelskiej w zakresie  różnorodności  biologicznej, w szczególności płazów. Dodatkowo bezpłatnie otrzymaliśmy Walizkę  Ekobadacza – z wyposażeniem w postaci zestawu reagentów do badania wody (odczynniki do badania fosforanów, azotanów, azotynów, amonu, pH, twardości), a także badania osadów .

Uczniowie klas młodszych zapoznali się z wystawą posterową, wykonali karty pracy, obejrzeli prezentację o płazach, pod opieką swoich wychowawców: p. Hanny Dec, p. Marii Jakubowskiej, p. Anny Komorskiej, p. Małgorzaty Węgrzynowskiej.

Uczniowie klas starszych zapoznali się z wystawą i informacjami o płazach na lekcji biologii i przyrody, pod opieką p. Beaty Klonowskiej.

Bardzo dziękujemy Szkole Leśnej na Barbarce za pamięć o naszej placówce oświatowej i możliwość uczestnictwa w tych zajęciach.

Udostępnij innym przez: