RAJD ROWEROWY

Dnia  13 czerwca odbył się Rajd rowerowy dla uczniów kl. IV-V, posiadających kartę rowerową. Trasa rajdu Małki – Bobrowo – Wądzyn – Małki. Dzięki gościnności Wójta Gminy Bobrowo p. Pawła Klonowskiego uczniowie zwiedzili Urząd Gminy Bobrowo, a na koniec  p. wójt poczęstował wszystkich lodami. Rowerzyści pokonali ok. 25 km. Rajd zorganizowany został przez dyrektora p. Jana Jakubowskiego, opiekunem był p. A. Kaniecki.

Udostępnij innym przez: