REKRUTACJA 2019/2020 DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Bobrowo z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Bobrowo jest organem prowadzącym.

Zarządzenie_nr_7_2019

WNIOSEK_o_przyjecie_do_publicznego_przedszkola

deklaracja_o__kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego_

Zgłoszenie_kandydata_do_klasy_pierwszej_publicznej_szkoły_podstawowej

Wniosek_o_przyjecie_do_klasy_pierwszej_publicznej_szkoły_podstawowej

 

Udostępnij innym przez: