ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

W dniu 01.09.2015r. o godz. 8.00 w Szkole Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach  zainaugurowano rok szkolny 2015/2016. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Przewodnicząca Samorządu Szkolnego – Wiktoria Pusz, przywitała wszystkich zgromadzonych: uczniów, grono pedagogiczne  i  dyrekcję szkoły. Życzyła koleżankom i kolegom sukcesów w nowym roku szkolnych.  Następnie głos zabrał  dyrektor Jan Jakubowski, który serdecznie powitał wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości:  przedstawicieli Rady Gminy Bobrowo- p. I. Czupryńską oraz sołtysów wsi Małki p. G. Załęskiego i wsi Tylice p. A. Dombrowskiego, księdza Sł. Witkowskiego, Przewodniczącą Rady Rodziców p. I. Gołembiewską. Życzył uczniom wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowych wiadomości  i umiejętności. Wręczył podziękowania dla nauczycielek: p. M Jakubowskiej i p. B. Grela  z okazji jubileuszu 30- lecia pracy w zawodzie.  Pan dyrektor przypomniał, że 1. wrzesień, to również   rocznica  wybuchu II Wojny Światowej. Minutą ciszy uczczono 76. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji p. Beata Klonowska przygotowała wystawę  pt. ,,76 rocznica wybuchu II wojny światowej”. Radna Gminy odczytała  list od Wójta Gminy Bobrowo p. Pawła Klonowskiego. Pan wójt życzył wszystkim uczniom wiele radości, nauczycielom satysfakcji  z pracy, a rodzicom zadowolenia z sukcesów dzieci.Najmłodsi uczniowie, rozpoczynający naukę w klasie I, zostali włączeni w grono społeczności uczniowskiej poprzez ślubowanie i pasowanie na ucznia – ogromną kredką przez przewodniczącą SU. Pierwszoklasiści otrzymali upominki ufundowane przez Radę Rodziców.Udostępnij innym przez: