Rozpoczęcie roku szkolnego

Rok szkolny 2012/2013 rozpoczęliśmy dnia 3-go września.  Uroczysta inauguracja miała miejsce na sali gimnastycznej. Dyrektor szkoły, pan Jan Jakubowski przywitał uczniów, rodziców, grono pedagogiczne a także zaproszonych gości: p. Bernadettę Krasucką – pracownika oświaty    UG Bobrowo, p. Irenę Czupryńską i Wojciecha Kliniewskiego – przedstawicieli Rady Gminy Bobrowo. Pan dyrektor przypomniał również, że w tym dniu przypada 73 rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Z tej okazji p. Beata Klonowska przygotowała wystawkę zdjęć  pt. ,,73 rocznica wybuchu II wojny Światowej”, którą można zobaczyć na korytarzu szkoły.  W dalszej części, pan dyrektor opowiedział o remontach które zostały wykonane w szkole podczas wakacji. Jedna z większych inwestycji było odnowienie sali gimnastycznej, w tym, wymiana parkietu.  Bieżący rok szkolny rozpoczął się również zmianami w kadrze nauczycielskiej. Grono nauczycielskie opuścił  pan Michał Manelski wspaniały nauczyciel w-fu i przyrody  który przeszedł na zasłużoną emeryturę. Pan Michał otrzymał liczne podziękowania, ciepłe słowa i kwiaty  m.in. od Wójta Gminy Bobrowo, które przeczytała p. Bernadetta Krasucka, Dyrektora szkoły oraz grona pedagogicznego, uczniów, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, przedstawicieli Rady Gminy Bobrowo p. Ireny Czupryńskiej i Wojciecha Kliniewskiego. Życzymy panu Michałowi  dobrego zdrowia, pogody ducha, ciepła i spokoju w życiu osobistym a przede wszystkim aby wszystkie plany i marzenia odkładane na później spełniły się właśnie teraz.

Lekcje w-fu od obecnego roku szkolnego będzie prowadził nowo zatrudniony nauczyciel pan Arkadiusz Kaniecki.

Najmłodsi uczniowie rozpoczynający naukę w klasie I zostali włączeni w grono społeczności uczniowskiej poprzez ślubowanie i pasowanie na ucznia ogromną kredką przez starszego kolegę, przewodniczącego samorządu uczniowskiego Adriana Gąsiorowskiego. Następnie uczniowie klasy I otrzymali upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

Na koniec pan dyrektor życzył wszystkim jak największych sukcesów w nowym roku szkolnym, po czym wychowawcy wraz z uczniami rozeszli się do swoich klas

Udostępnij innym przez: