ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY

Małki, 23.03.2020

Szanowni Nauczyciele!

W dniu 25 marca zacznie nas obowiązywać nowe rozporządzenia

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

w związku z tym i naszym spotkaniem 20 marca należy:

 1. Nauczać zdalnie od 25 marca do 10 kwietnia również wprowadzać nowy materiał (nie wykorzystywać Messengera, Discorda)
 2. W pierwszym stopniu korzystać z możliwości komunikacji jakie daje Librus
 3. Monitorować postępy uczniów: sposób forma została ustalona 20 marca (wychowawcy zakładają  konta klasowe, uczeń przesyłana to konto swoje prace ze wszystkich przedmiotów, loginy do kont i hasła rozsyła wychowawca)
 4. Z uwagi na skromne możliwości informatyczne uczniów w klasach I-III kontaktować się proszę z rodzicami i ustalać dalsze sposoby działania
 5. W razie braku aktywności ucznia nauczyciel informuje wychowawcę on kontaktuje się z rodzicem lub  uczniem wyjaśnia problem i go rozwiązuje.
 6. Wychowawca ustala czy wszyscy uczniowie mają dostęp do internetu o braku internetu  informuje nauczycieli do środy 25 marca. Jeśli uczeń nie posiada dostępu nauczyciele przygotowują materiały w sposób pisemny i wystawiają je w szkole w bezpiecznym miejscu, rodzic lub uczeń je odbiera, kwitując odbiór na liście.
 7. Korzystać z pomocy dedykowanej przez MEN, e-podręczniki, i inne
 8. Ocenianie prac każdy nauczyciel indywidualnie rozwiązuje to zadanie
 9. Proszę rozsądnie podchodzić do ilości zadawanych prac 45minut  lekcji w klasie to nie to samo co 45 minut indywidualnej samodzielnej pracy ucznia
 10. Nauczyciele przedmiotów takich jak matematyka, j. polski, których jest dużo mogą rozsądnie zmniejszyć ilość lekcji zdalnych rozsądnie obciążyć pracą uczniów
 11. Stosować zamienne techniki nie tylko sam komputer, ale również karty pracy
 12. Uczniowie objęci wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi? W ich przypadku zajęcia mogą być realizowane przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu.
 13.  Mój apel: może naprawdę warto odpuścić trochę z ocenami i wyśrubowanymi wymaganiami. Może warto podziałać nieraz minimalnie, tak, żeby bez zbędnego stresu dotrzymać do końca tego trudnego okresu. Przecież to nie tylko uczniowie mają trudności z dostępem do komputera, mają go też nauczyciele, którzy też mają dzieci, które też są uczniami.
 14. Wychowawcy składają droga e-milową do dyrektora informacje o realizacji nauczania przez ucznia. Składamy je raz w tygodniu tzn. 27 marca, 3 kwietnia i 10 kwietnia.
 15. Bądźmy dla siebie wyrozumiali, spotkaliśmy się z czyś takim pierwszy raz nie było możliwości zorganizowania żadnych szkoleń dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

 

Jan Jakubowski – dyr. szkoły

Udostępnij innym przez: