ROZSTRZYGNIĘCIE X GMINNY KONKURS RECYTATORSKI ,,CHOTOMIADA”

W dniu 25 IV 2022r.  roku w Szkole Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach został rozstrzygnięty X Gminny Konkurs Recytatorski  „CHOTOMIADA” dla  klas 0 oraz klas I-III. Po szkolnych eliminacjach, do konkursu gminnego zgłosiło się 12 uczniów z klas 0 oraz  15 uczniów I-III ze szkół podstawowych z terenu Gminy Bobrowo (SP Nieżywięć, SP Drużyny, SP Małki, SP Kruszyny, SP Bobrowo). Konkurs odbył się w formie online, przeprowadzono go zgodnie z regulaminem. Organizatorami konkursu były nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: A. Komorska, M. Jakubowska.

Honorowy patronat nad konkursem objął wójt Gminy Bobrowo p. Paweł Klonowski.

Nad prawidłowym przebiegiem  czuwała komisja w składzie: p. Bernadetta Krasucka – ref. ds. Oświaty, p. Patrycja Gacek – podinspektor ds.księgowości UG Bobrowo, p. Dorota Sikorska – koordynator ds. kultury GOK w Bobrowie, p. Katarzyna Miszkiewicz – bibliotekarz filia w Małkach, p. Katarzyna Malinowska – Wituła – p. Dyrektor  SP im. Dywizjonu 303 w Małkach, p. Maria Jakubowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej SP Małki.

Komisja zgodnie postanowiła przyznać kolejne miejsca następującym uczniom:

W kategorii klas 0:

I m- ce  Antonina Barczewska – SP Nieżywięć

II m-ce Daria Sikorska– SP Nieżywięć

III m-ce Maja Fandzloch– SP Kruszyny

Wyróżnienie: Damian Laskowski – SP Nieżywięć

W kategorii klas I-III :

I m- ce  Aleksandra Wydźgowska SP Małki

II m-ce Hanna Szablewska SP Kruszyny

III m-ce Agata Przybyłowska SP Bobrowo

Wyróżnienie: Oliwia Brzóska SP Kruszyny

W imieniu pana Wójta, radna Gminy Bobrowo p. K. Zonakowska podziękowała organizatorom konkursu za X edycję Gminnego Konkursu Recytatorskiego, wręczając podziękowanie oraz upominek.

Laureaci i wyróżnieni  otrzymali dyplomy oraz nagrody- bony podarunkowe do sklepu Empik ufundowane przez Wójta Gminy Bobrowo p. Pawła Klonowskiego, które wręczyła w imieniu p. Wójta , radna gminy Bobrowo p. Kamila Zonakowska. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział oraz drobne upominki. Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymali podziękowania.

Udostępnij innym przez: