Senior świeci przykładem

,,Senior świeci przykładem”  to projekt realizowany przez SK Caritas pod kierunkiem p. M. Kopczyńskiej na zasadzie wolontariatu międzypokoleniowego. Głównym celem projektu jest stwarzanie okazji do spotkań ludzi młodych i starszych (60 +), wspólne rozmowy, działania przez które zwiększy się bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i seniorów w ruchu drogowym.  Ważnym elementem tego działania jest rozdawanie ( przez wolontariusz SK Caritas) opasek odblaskowych seniorom, szczególnie w małych miastach i wioskach aby „świecić przykładem” wobec młodszych. Opaski odblaskowe dla osób starszych i małych dzieci rozdawane były przy kaplicy filialnej w Małkach. W akcję zaangażowały się uczennice klasy VII: Angelika Boczek i Vanessa Konera.

Udostępnij innym przez: