Spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy

Dnia 24.09.2013 roku  z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy, wychowawcy klasy  II Małgorzaty Węgrzynowskiej oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Dywizjonu 303, odbyła się pogadanka dla klas I-III, przeprowadzona przez młodszego aspiranta p. Michała Jastrzębskiego. Główną tematyką pogadanki było zachowanie przez uczniów bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.

Młodszy aspirant p. Michał Jastrzębski w ciekawy i przystępny sposób przybliżył uczniom tematykę związaną z ich bezpieczeństwem.

Na zakończenie pogadanki uczniowie pod opieką p. Małgorzaty Węgrzynowskiej i p. Leny Pietrkiewicz przeszli na plac parkingowy, gdzie p. M. Jastrzębski pokazał uczniom radiowóz oraz zaprezentował rodzaje sygnałów świetlnych i dźwiękowych, używanych podczas akcji drogowych, co było dla uczniów wielką frajdą.Na podstawie relacji p. M. Węgrzynowskiej.

Udostępnij innym przez: