Spotkanie z psycholog Poradni Pedagogiczno –Psychologicznej w Brodnicy

W trakcie zebrania z rodzicami, w dniu 26.11. 2014 roku, odbyło się spotkanie z pracownikiem Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Brodnicy – psycholog Ewą Kupczyk. Pani Kupczyk przedstawiła temat: ,,Sześciolatek w szkole, a dojrzałość szkolna”. Przybliżyła problem gotowości dzieci 6 – letnich do podjęcia nauki w szkole. Przedstawiła mocne i słabe strony dzieci w tym wieku oraz metody, jakimi powinno pracować się z dziećmi w domu. Spotkanie zorganizowali: Małgorzata Węgrzynowska, Hanna Dec i dyrektor Jan Jakubowski.

Udostępnij innym przez: