Spotkanie z pedagog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brodnicy

„Dysleksja. Specyficzne trudności w nauce” – pod takim hasłem, w  ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Dysleksji w Szkole Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach, zostało zorganizowane spotkanie dla rodziców z pedagogiem  p.  Mirosławą Sośnicką, pracownikiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brodnicy. Na wykład zostali zaproszeni rodzice uczniów objętych pomocą psychologiczno –pedagogiczną.   Pani pedagog przekazała wiele ciekawych informacji dotyczących diagnozy dzieci  przez samych rodziców, już w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym, terapii uczniów z dysleksją, systematycznej i zarówno ciężkiej pracy rodziców w domu we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i logopedię. Przedstawiła trudności w nauce różnych przedmiotów w klasach IV- VI  oraz gimnazjum, które występują u uczniów dyslektycznych. Zapoznała ze specyfiką samego zjawiska. Wskazała  wiele sławnych postaci z dysleksją.

Po zakończonym wykładzie rodzice indywidualnie konsultowali się z panią pedagog.

Udostępnij innym przez: