SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

W dniu 04.04.2013r. punktualnie o godz. 9.00 uczniowie klasy VI przystąpili do pisania sprawdzianu szóstoklasisty przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Uczniowie musieli wykazać się umiejętnościami z zakresu m. in. rozumienia tekstu, pisania czy liczenia.

Udostępnij innym przez: