Sprzątanie świata 14.09.2011

Podobnie jak w poprzednich latach tak i w tym roku uczniowie szkoły podstawowej w Małkach włączyli się do akcji sprzątania świata.

Każda klasa otrzymała konkretne zadanie do zrealizowania. Do wyznaczonych rejonów sprzątania uczniowie udali się ze swoimi wychowawcami podczas akcji dzieci  nie tylko oczyszczały wieś z odpadów, ale też uczyły się segregowania śmieci. Po ciężkiej pracy przy oczyszczaniu terenu przyszedł czas na odpoczynek przy ognisku, na którym każdy chętny mógł sobie upiec kiełbaskę. Biesiadę przy ognisku pomógł zorganizować sołtys z Małek pan Grzegorz Załęski.

Zdjęcia z sprzątania w Albumie Fotograficznym.

Udostępnij innym przez: