Świąteczny dzień w szkole

Dnia 22 grudnia odbył się  Świąteczny Dzień. Już od samego rana w szkole panował świąteczny nastrój. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor p. Katarzyna Malinowska – Wituła składając wszystkim świąteczne życzenia.  Kolejno wszyscy zgromadzeni obejrzeli świąteczny montaż słowno – muzyczny przygotowany pod kierunkiem p. Marzeny Kopczyńskiej i Anny Sowińskiej, poprzedzony czytaniem fragmentu z Pisma Św. przez p. Krzysztofa Wiśniewskiego. Następnie uczniowie klas III, VII i VIII pod kierunkiem p. Leny Pietrkiewicz , zaśpiewali kolędy i piosenki w języku angielskim. Samorząd Uczniowski ogłosił wyniki konkursu na najładniej przystrojoną klasę. W tym roku zwycięzcami były klasa I i klasa VI. Uczniowie zwycięskich klas otrzymali dekoracje do klas, a pozostali drobne upominki świąteczne. Nagrody ufundował Samorząd Uczniowski. Po części artystycznej uczniowie wraz z wychowawcami oraz rodzicami udali się do klas na spotkania opłatkowe. Podczas Dnia Świątecznego można było zakupić kawę i ciasto zorganizowane przez Radę Rodziców, a zebrane środki zostały przekazane na cele szkoły – doposażenie sali informatycznej.

Udostępnij innym przez: