ŚWIATOWY DZIEŃ RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ

21 maja obchodziliśmy  Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej. Święto ustanowione zostało przez  Zgromadzenie Ogólne ONZ a przesłaniem tego dnia jest tolerancja i poszanowanie dla różnorodności kulturowej a także promocji kultury, dziedzictwa kulturowego– zarówno materialnego, jak i niematerialnego, produktów przemysłu artystycznego, dóbr oraz usług związanych z kulturą. Z okazji tego święta uczniowie klas IV-VII przygotowali plakaty o rożnych krajach, zawierające takie informacje jak położenie, język, ciekawe miejsca, potrawy oraz tradycje.

Udostępnij innym przez: